Welkom bij de nieuwe Teleroute Exchange

Dashboard

Teleroute Exchange voorziet een dashboard om uw activiteiten te beheren:
 • Aangeboden en gezochte vrachten
   
 • Aangeboden en gezochte voertuigen
   
 • Gedeelde vrachten en voertuigen
   
 • Sms
   
 • Fax
Hoe werkt het dashboard?
 • U kunt direct via het hoofdmenu bovenaan werken (bijv. om een vracht aan te bieden)
 • Alle widgets zijn verplaatsbaar. Een widget kan verwijderd worden door te klikken op 
 • U kunt elementen verslepen tussen widgets onderling (bijv. een vrachtwagen aanbieden door een zoekresultaat van Mijn gezochte vrachten te verslepen naar Mijn aangeboden voertuigen)
 • Elk item kan gepauzeerd worden door te klikken op 
 • Rechts van het item is er een  waarmee u kunt

      ​- Zoekopdrachten weergeven
      - Pauzeren
      - Bewerken
      - Verwijderen

Hoe werkt het menu?
 • Links is er een menu met verschillende opties

Mijn activiteit

Mijn geschiedenis

Overige

 • Het is mogelijk om de hoofdmenu's weer te geven/te verbergen om vlotter te navigeren

  Vracht zoeken

De nieuwe zoekfunctie werd volledig opnieuw ontworpen volgens suggesties van klanten:
 • Automatische herkenning van de stad/postcode
 • Slimme zoekfunctie
 • Regionaal zoeken
 • Zoeken binnen een straal  
Een zoekopdracht uitvoeren
 

 • Klik op Vracht zoeken
 • Voer het punt van vertrek en aankomst in
  - Tijdens de invoer wordt de stad herkend en aangevuld
  - Ook de postcode wordt vermeld voor meer precisie
 • De beschrijving wordt automatisch gecompileerd, maar de klant kan bepaalde parameters van de zoekopdracht wijzigen
 • Nadat u op Opslaan klikt, wordt de zoekopdracht uitgevoerd en opgeslagen bij Gezochte vrachten
Zoekresultaten

Zoeken binnen een straal
 
 • Klik op Straal om een vervolgkeuzelijst te openen
 • De gebruiker kan van 10 tot 100 km selecteren
Regionaal zoeken
 
 • Klik op  om de wizard te openen
 • De gebruiker kan Teleroute-regio's of subregio's selecteren
 • Er zijn maximaal 10 selecties tegelijk mogelijk
Slimme zoekfunctie
 
 • In Zoeken is er een tabblad genaamd Resultaten van de Slimme Zoekfunctie
 • Dit zijn interessante vrachten op de route tussen het punt van vertrek en aankomst
Een zoekopdracht wijzigen
 
 • Klik op het pictogram    van een zoekopdracht
 • De gebruiker kan om het even welk veld van de zoekopdracht wijzigen
 • Het is niet nodig om de zoekopdracht te stoppen om deze te wijzigen
 • Klik op Opslaan en Zoeken om de nieuwe zoekopdracht op te slaan
 • Klik nogmaals op de zoekopdracht om de handeling ongedaan te maken
Een zoekopdracht kopiëren
 
 • Klik op het pictogram    van een zoekopdracht
 • Er wordt een nieuwe zoekopdracht gecreëerd met dezelfde variabelen
 • Door te klikken op Opslaan worden 2 gelijke zoekopdrachten gecreëerd
Een zoekopdracht verwijderen
 
 • Klik op het pictogram   van een zoekopdracht
 • De zoekopdracht wordt verwijderd uit de lijst met zoekopdrachten
Normale modus
 
 • Klik op het pictogram  van een zoekopdracht om van de gewone modus over te schakelen naar de meervoudige weergavemodus
 • In de normale modus worden er slechts 3 zoekopdrachten samen weergegeven
 • In de meervoudige weergavemodus kunnen er 6 tegelijk weergegeven worden
 
Meervoudige weergavemodus

 

Een aanbod markeren als Favoriet
 
 • Klik op het pictogram    van een vracht
 • De optie Toevoegen als favoriet wordt weergegeven
 • Er wordt een bevestiging weergegeven boven aan de pagina

 Vracht aanbieden

Het nieuwe aanbied formulier werd volledig aangepast aan de behoeften van klanten, met onder meer:
 • Laad-/losmethoden
 • Aanduiding als de bestuurder helpt
 • Prijs (optioneel)
Een vracht aanbieden
 
 • Klik op Vracht aanbieden
 • Voer het punt van vertrek en aankomst in
  Tijdens de invoer wordt de stad herkend en aangevuld
  - Ook de postcode wordt vermeld voor meer precisie
 • De beschrijving wordt automatisch gecompileerd, maar de klant kan bepaalde parameters van de vracht wijzigen
 • Nadat u op aanbieden klikt, is de vracht raadpleegbaar en wordt ze opgeslagen in geplaatste aanbiedingen
Creëren/Kopiëren/Bewerken/Verwijderen
 • Links is er een menu met verschillende opties:
 1. Nieuw: om een nieuw item te creëren
 2. Bewerken: om het huidige item te wijzigen
 3. Kopiëren: om een kopie te maken 
 4. Verwijderen: om een item te wissen
Contact wijzigen/een nieuw contact creëren
 
 • Een contact kan gewijzigd worden door het huidige contact te overschrijven
 • Er wordt een lijst met alle contacten weergegeven om een contact te selecteren
 • U kunt ook een contact creëren door te klikken op Toevoegen
 • Vul de verplichte velden in: naam, e-mail en telefoonnummer. Het contact kan nu gecreëerd worden.

 Vrachtwagen zoeken

Het zoekformulier voor voertuigen werd volledig vernieuwd volgens het vrachtformaat:
 • Nationaal of regionaal zoeken
 • Optie Groepage/FTL/LTL
 • Posttermijn tot 1 week
Voertuig zoeken
 • Klik op Vrachtwagen zoeken
  Voer het punt van vertrek en aankomst in
  - Tijdens de invoer wordt de stad herkend en aangevuld
  - Ook de postcode wordt vermeld voor meer precisie
 • De beschrijving wordt automatisch gecompileerd, maar de klant kan bepaalde parameters van de zoekopdracht wijzigen
 • Nadat u op Opslaan klikt, wordt de zoekopdracht uitgevoerd en opgeslagen bij Gezochte vrachten

 Vrachtwagen aanbieden

Het formulier om een voertuig aan te bieden, werd volledig vernieuwd volgens het vrachtformaat:
 • Start- en eindtijd van de aanbieding
 • Mogelijkheid om de naam van de aanbieder wijzigen
 • Mogelijkheid om commentaar toe te voegen
Vrachtwagen aanbieden
 • Klik op Vrachtwagen aanbieden
  Voer het punt van vertrek en aankomst in
  - Tijdens de invoer wordt de stad herkend en aangevuld
  - Ook de postcode wordt vermeld voor meer precisie
 • De beschrijving wordt automatisch gecompileerd, maar de klant kan bepaalde parameters van de vracht wijzigen
 • Nadat u op aanbieden klikt, is de vrachtwagen raadpleegbaar en wordt ze opgeslagen in geplaatste aanbiedingen
Mijn deals (favoriete aanbiedingen)
 • Klik in een aanbod   om de interessantste aanbiedingen op te slaan
 • Daarna kunt u ze raadplegen via Mijn deals (favoriete aanbiedingen) in het menu

Instellingen

 • Door in de rechter bovenhoek te klikken op  wordt de pagina met instellingen geopend
 • U kunt alle variabelen naar wens aanpassen

Adresboek

 • In Overige vindt u een adresboek
 • U kunt contacten toevoegen door te klikken op 
   
 • U kunt een contact ook selecteren om het aan te passen via Bewerken