Schuldbemiddeling

U kunt op Teleroute rekenen

Wanneer u niet betaald krijgt voor het uitgevoerde transport dan kunt u de hulp van onze lokale Teleroute-teams inschakelen. Zij treden op als bemiddelaar en proberen de openstaande vordering aan u te laten betalen.

Wij verwachten van onze gebruikers dat zij zich houden aan de afgesproken normen en waarden en zullen indien nodig sancties opleggen zoals schorsing of beëindiging van de overeenkomst met Teleroute.

Vanaf 25 oktober betaald u € 10 per aanvraag en we brengen € 30 in rekening wanneer de zaak succesvol is opgelost.

  • U hoeft niet langer zelf achter onbetaalde facturen aan te zitten: Teleroute neemt deze arbeidsintensieve taak van u over
  • Met een succespercentage in de Benelux van meer dan 85% en 80% op Europees niveau zijn we zeer succesvol in het bemiddelen.
  • Sancties tegen (herhaalde) wanbetalers: dergelijke dossiers worden beoordeeld door een International Business Security Panel dat de gepaste sancties bepaalt.
  • U kunt ons ook uw grensoverschrijdende facturen toesturen: onze internationale bemiddeling voorkomt dat u in een vreemde taal moet onderhandelen.

De Schuldbemiddelingsservice houdt op geen enkele wijze een verplichting in voor ALPEGA Group om een bepaald resultaat te bereiken. ALPEGA Group is niet verantwoordelijk, en wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af, voor eventuele ongewenste resultaten van de verleende service.

‹ Terug naar het overzicht