Safe Market Place programma

Betrouwbaarheid

Teleroute bestaat al bijna 30 jaar en wij investeren elke dag om zo innovatief, veilig en betrouwbaar mogelijk te zijn voor onze gebruikers. Onze service helpt u uw nationale en internationale netwerk uit te breiden met betrouwbare partners. De grote meerderheid van onze klanten maakt al meer dan 10 jaar gebruik van Teleroute.

De veiligheid van onze vrachtuitwisseling is het resultaat van de gezamenlijke inspanningen van onze klanten en hun interne veiligheidsprocedures enerzijds, en de voortdurende innovatie van Teleroute en haar Safe Market Place programma anderzijds, met regelmatig nieuwe diensten en hulpmiddelen.

Daarnaast zorgt onze infrastructuur, met een technische beschikbaarheidsgraad van 99,98%, ervoor dat planners op elk moment van de dag toegang hebben tot de vrachtuitwisseling.

Als een gebruiker van Teleroute niet betaald werd voor het uitgevoerde transport, dan kan er gebruik gemaakt worden van onze schuldbemiddelingsdienst die in de Benelux in meer dan 85% van de gevallen resulteert in het succesvol incasseren van de vordering.

Onderdelen van ons Safe Market Place programma:

Wij hebben een lijst met tips opgesteld om veilig zaken te doen.
Bekijk hier onze tips.

Elke beschrijving van het Safe Market Place Programma wordt uitsluitend ter informatie gegeven en heeft geen enkele contractuele of juridische waarde. ALPEGA Group biedt geen garanties of waarborgen met betrekking tot dergelijke informatie, noch (maar niet beperkt tot) enige expliciete of impliciete garanties van geschiktheid voor een bepaald gebruik of doel. ALPEGA Group is niet verantwoordelijk, en wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af, voor de gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de informatie in dit document, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de juistheid van deze gegevens.